Gå til indhold

Om Skolevalg

Årets demokratiske begivenhed for 8. - 10. klasse

Formålet med undervisningsforløbet
Skolevalg er et 3 uger langt undervisningsforløb tilrettelagt som et autentisk folketingsvalg. Det arrangeres af Folketinget og Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og finder sted hvert andet år. I 2024 deltager mere end 71.000 elever fra 710 skoler i landets 96 kommuner. Formålet er at give eleverne erfaring med, hvad det vil sige at danne sig en politisk holdning, de får erfaring med at argumentere for deres holdninger, og de stifter bekendtskab med de politiske partier, der er opstillingsberettigede til Folketinget.

Tre intense uger og valgfest på Christiansborg
Skolevalg bliver i 2024 udskrevet af statsministeren lørdag den 13. januar. Dermed begynder 3 intense uger for skoleeleverne i samfundsfag og dansk. De skal orientere sig i politiske mærkesager, lave nyhedsindslag og deltage i politiske debatter med ungdomspartier. På valgdagen bliver der udleveret valgkort og stemmesedler, og eleverne skal så sætte kryds ved det parti, de selv mener, de er mest enig med. Det hele slutter med valgfest på Christiansborg, hvorfra offentliggørelsen af landsdelsresultater og det endelige valgresultat sendes live på tv ‒ lige som ved et rigtigt folketingsvalg.

Hvem stemmer man på? 
Det er de partier, der er opstillingsberettigede til folketingsvalg den 1. november 2023, som eleverne kan stemme på.

Hvem kan være med? 
Alle skoler med 8., 9. og 10. klasse kan være med i Skolevalg, og det er gratis at deltage.  Skolevalg er udviklet med henblik på skolernes undervisning i overensstemmelse med »Fælles Mål« i samfundsfag. Forløbet støtter fagformålet for samfundsfag og kan med fordel tænkes tværfagligt med dansk, ligesom der kan inddrages timer fra den understøttende undervisning.

Fem filmsketch med Debatman
I år præsenterer vi fem nye små film på skolevalg.dk under overskriften ’Debatman’, der kan inddrages i undervisningen. Hver film er udformet som en sketch, og fokuserer på fem almindelige argumentatoriske kneb/trick til at afspore en konstruktiv samtale om et (politisk) emne.

Skolernes rolle i Skolevalg 
De deltagende skoler skal stille med en valgansvarlig og en valgkontrollant (typisk skolelederen og en samfundsfagslærer). Den valgsansvarlige har bl.a. til opgave at sørge for at stille valgstedet op, for at bringe informationer videre til elever og lærere samt for at arrangere evt. debatter på skolen. Valgkontrollanten sørger for stemmeoptælling (typisk i samarbejde med elevrådet) og for indberetning af valgresultatet via Skolevalgs hjemmeside.