Gå til indhold

Skolernes dataaftale med Kruso A/S og Folketinget

Folketingets Administration har vurderet, at det ikke er nødvendigt med en databehandleraftale, da vi har selvstændigt dataansvar. Men kommuner skal have en aftale med Kruso. Læs mere nedenfor.

Om dataansvar for Skolevalg.

I databeskyttelsesretten sondres der mellem rollerne ”dataansvarlig” og ”databehandler”.

Kort fortalt er det den dataansvarlige der afgør med hvilket formål og med  hvilke hjælpemidler (hvordan), personoplysningerne behandles. En databehandler er derimod den, der alene behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige – altså efter en instruks fra den dataansvarlige. 

Folketingets Præsidium besluttede den 14. juni 2017, at Folketingets Administration skal afholde skolevalg hvert andet år. Skolevalget afholdes i samarbejde med Undervisningsministeriet.

Når Folketingets Administration indsamler personoplysninger om de elever og lærere, der deltager i skolevalget, sker dette for at varetage en opgave, som Folketingets Administration er blevet pålagt om at afholde skolevalg for de lærere og elever, der vælger at deltage.

Folketingets Administration er dataansvarlig for de personoplysninger, som Kruso indsamler på administrationens vegne, og har derfor indgået en databehandleraftale med Kruso om, at de indsamler institutionsoplysninger fra UNI-Login via de standardiserede webservicer på vegne af Folketingets Administration.

Det er frivilligt for skolerne at deltage i Skolevalg, og Skolevalg er udviklet med henblik på skolernes undervisning i overensstemmelse med »Fælles Mål« i samfundsfag. Det understøtter fagformålet for samfundsfag og der kan inddrages timer fra den understøttende undervisning.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, og den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse.

Den enkelte kommune er dataansvarlig for behandling af personoplysninger i forbindelse med undervisning i folkeskolen, hvorfor kommunen ligeledes er dataansvarlig for videregivelsen af personoplysninger til Folketingets Administration via Kruso til brug for afholdelsen af skolevalg.

Der er således tale om to selvstændige dataansvarlige, hvor oplysninger kan udveksles i det omfang, det er nødvendigt for at afholde Skolevalg.

Da der er tale om to selvstændige dataansvarlige, hvor ingen behandler oplysninger på den andens vegne, skal der ikke indgås en databehandleraftale mellem parterne.

Men kommunerne skal indgå en databehandleraftale med Kruso. I finder en databehandleraftale, som er underskrevet af Kruso her.

Hvis I accepterer  aftalen, så har I en gyldig databehandleraftale. I behøver ikke at foretage jer yderligere.

Folketingets Administrations databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes, hvis I har spørgsmål til dette på e-mail: dpo@ft.dk  

Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, bør du sende den krypteret, eller via e-Boks.

På telefon: + 45 33 37 55 00

Ved brev: Folketingets Administration, Att. databeskyttelsesrådgiveren, Christiansborg, 1240 København K.